Press release URV Activ (Catalan version) on ‘La URV realitza la validació d’un prototip per a la detecció de l’osteoporosi en fase inicial’ on 28.4.2022.

O38 - diaridigital.urv.cat-La URV realitza la validació dun prototip per a la detecció de losteoporosi en fase inicial

Click on the image to download the complete press release

Source of information